Да скъсим разстоянието между ЕС и неговите граждани

11 10 2009

Председателят на Съюза на европейските федералисти-България и евродепутат Андрей Ковачев ще открие в Националния судентски дом на 12 октомври в 10.00 ч. международен младежки семинар на тема “Да скъсим разстоянието между ЕС и неговите граждани”.

Нуждата от информираност относно процесите в ЕС, както и от изграждане на лидерски умения у младите хора с цел пробуждането на гражданското им съзнание и приемането на общоевропейските ценности прави темата на семинара особено актуална.

Основната цел на проекта е участниците да получат практически знания за ЕС и начина, по който функционират европейските институции както и механизмите за гражданско участие в процеса на вземане на решения.

Семинарът е организиран от Националната асоциация на младежките клубове на ООН по програма “Младежта в действие”на ЕС от 11 до 18 октомври 2009 г. и с подкрепата на Съюза на европейските федералисти и Европейското движение в България.

В него ще вземат участие 44 участници от България, Гърция и Словения, които ще дискутират участието на младите хора в процеса на вземане на решения чрез дебати, обществени консултации и проекти от типа на План Д на европейско, национално и местно равнище.

Политолози, служители на европейските институции, дипломати и журналисти ще помогнат на младите хора да изградят умения за европейска комуникация.

Advertisements
Европейско младежко движение – България набира нови членове

8 10 2009

На 08.10.2009 г. от 18 : 30, в зала „Галерия” на Националния студентския дом, намиращ се на пл. „Народно събрание” № 10, ще се проведе среща на Европейско младежко движение – България. На нея ще бъде направена кратка презентация на организацията и ще бъдат приети нови членове. “Европейско младежко движение – България” /ЕМД/ е създадено през март 1997 г. и следва модела на международното Европейско движение.

От ноември 1999 г. организацията членува в международната организация на Европейските млади федералисти – JEF-Europe с централен офис в Брюксел.

Сред основните цели на движението са запознаването на младите хора в България с ценностите и принципите на европейския федерализъм, реализирането на проекти в областта на европейската и евро-атлантическата интеграция и участие в младежките програми на Съвета на Европа, Европейската комисия и международните фондации.

Членовете на организацията поддържат контакти с органи и институции на Европейския Съюз и Съвета на Европа и участват в международни младежки обмени и програми, както и образователни семинари, конференции, дискусии и симулационни игри в в областта на европейската политика и интеграция.