Да скъсим разстоянието между ЕС и неговите граждани

11 10 2009

Председателят на Съюза на европейските федералисти-България и евродепутат Андрей Ковачев ще открие в Националния судентски дом на 12 октомври в 10.00 ч. международен младежки семинар на тема “Да скъсим разстоянието между ЕС и неговите граждани”.

Нуждата от информираност относно процесите в ЕС, както и от изграждане на лидерски умения у младите хора с цел пробуждането на гражданското им съзнание и приемането на общоевропейските ценности прави темата на семинара особено актуална.

Основната цел на проекта е участниците да получат практически знания за ЕС и начина, по който функционират европейските институции както и механизмите за гражданско участие в процеса на вземане на решения.

Семинарът е организиран от Националната асоциация на младежките клубове на ООН по програма “Младежта в действие”на ЕС от 11 до 18 октомври 2009 г. и с подкрепата на Съюза на европейските федералисти и Европейското движение в България.

В него ще вземат участие 44 участници от България, Гърция и Словения, които ще дискутират участието на младите хора в процеса на вземане на решения чрез дебати, обществени консултации и проекти от типа на План Д на европейско, национално и местно равнище.

Политолози, служители на европейските институции, дипломати и журналисти ще помогнат на младите хора да изградят умения за европейска комуникация.

Advertisements
Време е за промяна – време е за Европа

5 05 2009

На 30 май 2009 г. (събота) в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски” – Ректорат се проведе публична дискусия, озаглавена Форум за активно европейско гражданство „Млади и (евро)перспективни”. Събитието бе организирано от Европейското младежко движение – България, сдружение „Креативен свят” и Студентския съвет на СУ.

На срещата присъстваха представители на младежките секции на основните политически партии, членове на младежки неправителствени организации и студенти.

Дебатът бе част от паневропейската кампания за насърчаване на избирателната активност на изборите за Европейски парламент на 7 юни „Време е за промяна – време е за Европа”. Кампанията включи серия от инициативи, в които младежи от над 80 европейски града подтикваха гражданите на Европейския съюз да гласуват.

Осъществените дейности не бяха насочени само към обикновените хора, които получиха различни информационни материали относно Европейския парламент по време на множество хепънинги и мероприятия на открито. Организаторите се обърнаха и към кандидатите за евродепутати, които трябваше да отговарят на въпросите на младежите относно бъдещето на Европа.

Една от основните цели на провелата се в събота дискусия бе да стимулира ангажираността на младежта в България с европейските проблеми. Замисълът на провежданата дискусия бе да постигне „верижна реакция”, давайки аргументи на всеки от участниците да убеди своите приятели да отидат до урните на 7 юни. Организаторите успяха да провокират участниците да представят своето виждане по въпроси като „Каква Европа искат младите?” и „Какво е младежкото послание към Европейския парламент?”.

Събитието не се стреми да провокира конфронтация на възгледите, а се опитва да намери допирните точки и сплотяващите елементи. Така мероприятието показва, че старият континент притежава и младежко лице отвъд сградите на европейските институции.

През следващите пет години насоките за бъдещето на Европа ще се задават от избраните членове на Европейския Парламент. Парламентът е основен и влиятелен участник в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. Неговият вот определя законодателството на ЕС, което влияе върху нашето всекидневие. Повече информация за ЕП, неговата структура и защо е важно на упражним правото си на глас, може да откриете тук.