Да скъсим разстоянието между ЕС и неговите граждани

11 10 2009

Председателят на Съюза на европейските федералисти-България и евродепутат Андрей Ковачев ще открие в Националния судентски дом на 12 октомври в 10.00 ч. международен младежки семинар на тема “Да скъсим разстоянието между ЕС и неговите граждани”.

Нуждата от информираност относно процесите в ЕС, както и от изграждане на лидерски умения у младите хора с цел пробуждането на гражданското им съзнание и приемането на общоевропейските ценности прави темата на семинара особено актуална.

Основната цел на проекта е участниците да получат практически знания за ЕС и начина, по който функционират европейските институции както и механизмите за гражданско участие в процеса на вземане на решения.

Семинарът е организиран от Националната асоциация на младежките клубове на ООН по програма “Младежта в действие”на ЕС от 11 до 18 октомври 2009 г. и с подкрепата на Съюза на европейските федералисти и Европейското движение в България.

В него ще вземат участие 44 участници от България, Гърция и Словения, които ще дискутират участието на младите хора в процеса на вземане на решения чрез дебати, обществени консултации и проекти от типа на План Д на европейско, национално и местно равнище.

Политолози, служители на европейските институции, дипломати и журналисти ще помогнат на младите хора да изградят умения за европейска комуникация.

Advertisements